Pravidla

Pravidla soutěže Pohár východočeských startovaček se řídí obecnými pravidly ČPP a dále samostatnými body, které jsou definovány níže a jsou nadřazeny obecným pravidlům ČPP:

  • Vyhlašovatelem soutěže PVS je Spolek svobodných východočeských paraglidistů.
  • Soutěže Pohár východočeských startovaček (dále jen PVS) se může zúčastnit každý pilot, jehož domovských terénem je oblast východních Čech nebo, který v míře větší než malé, startuje v oblasti východních Čech.
  • Do součtu výsledků SPV se sčítá 10 letů ze všech definovaných startovaček (z každé startovačky se započítá pouze 1 bodově nejhodnotnější let).
  • Pozor na nezapnutou GPS! Pokud pilot odstartuje z prostoru, který je mimo kružnici o průměru 1 km kolem definované startovačky, nebude jeho let započítán do poháru PVS (na rozdíl od ČČP).
  • Po skončení poháru budou ze soutěže vyřazeni ti piloti, kterým se do soutěže započítaly pouze 4 a méně letů.
  • Pro rok 2021 je PVS zdarma pro každého pilota, který se přihlásil do poháru do konce roku 2020 a také pro každého pilota, který je členem Spolku svobodných paraglidistů. Každý pilot, který se přihlásí po 31.12.2020 a není členem spolku SSP, bude hradit za účast v poháru 100 Kč na účet spolku 123-3025990227 / 0100, VS 2021 a do poznámky jméno pilota.
  • Celý Pohár východních Čech bude probíhat v samostatné sekci xcontestu.
Všechny volné lety v oblasti jsou násobeny koef. 1
FAI trojúhelníky v oblasti jsou násobeny koef.  2,2
Ploché trojúhelníky v oblasti jsou násobeny koef.  1,8

 

Týmy

  • Kromě samotného poháru je po celý rok v chodu také soutěž týmů PVS.
  • Týmy mohou být složeny nejvýše ze dvou pilotů, přičemž do soutěže se každému z pilotů započítá nejlepších 10 výsledků (každý výsledek musí být z jiné startovačky).
  • Do soutěže týmů se započítají u každého pilota výsledky, které pilot odletí až po přidání do týmu.

Vyhlášení poháru proběhne po skončení sezóny, na hodnotných cenách pro vítěze pracujeme.